Carolina Chopard Sjögren

Assistent
Bakgrund
Carolina arbetar som juristassistent, och studerar för närvarande juridik på Uppsala Universitet.
Carolina Chopard Sjögren
Reception
Nybrogatan 11 114 39 Stockholm Sweden